ON LINE EDUKACIJA

PODRŠKA ŽRTVAMA I SVEDOCIMA KRIVIČNIH DELA U SRBIJI

PODRŠKA ŽRTVAMA I SVEDOCIMA KRIVIČNIH DELA U SRBIJI

Projekat „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji“ uspostaviće sveobuhvatni nacionalni sistem informisanja, pomoći i podrške žrtvama i svedocima u okviru krivičnopravnog sistema u Srbiji. Projekat će doprineti vladavini prava i jačanju pravosudnog sistema Republike Srbije radi boljeg usklađivanja sa međunarodnim i evropskim pravnim standardima. Uspostavljanje ovakvog sistema u skladu je i sa međunarodnim standardima i pravnim tekovinama Evropske unije i predviđeno je Akcionim planovima za Poglavlja 23 i 24 za pridruživanje Srbije Evropskoj uniji. Trogodišnji projekat finansira Evropska unija u vrednosti 1.500.000 evra. Projekat sprovodi Misija OEBS-a u Srbiji, kao partner kog je odabralo Ministarstvo pravde Republike Srbije.

ŽRTVE I SVEDOCI IMAJU PRAVA