Predstavljanje

Smernica za unapređenje sudske prakse u postupcima za naknadu štete žrtvama teških krivičnih dela u krivičnom postupku

30. mart 2021.

12.45 – 13.00Registracija učesnika na online platformi
13.00 – 13.10

Uvodno obraćanje i predstavljanje predavača

Nataša Novaković, rukovodilac Programa za ljudska prava i krivičnopravni sistem Misije OEBS u Srbiji


Radmila Dragičević Dičić
, sudija Vrhovnog kasacionog suda i predsednica Radne grupe VKS-a za izradu Smernica

Tamara Mirović, zamenica Republičkog javnog tužioca i članica Radne grupe VKS-a za izradu Smernica

Ljubica Milutinović, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji i članica Radne grupe VKS-a za izradu Smernica

13.10 – 13.30

Predstavljanje Smernica za unapređenje sudske prakse u postupcima za naknadu štete žrtvama teških krivičnih dela u krivičnom postupku – krivično-pravni aspekti 

Radmila Dragičević Dičić, sudija Vrhovnog kasacionog suda i predsednica Radne grupe VKS-a za izradu Smernica

13.30 – 13.50

Predstavljanje Smernica za unapređenje sudske prakse u postupcima za naknadu štete žrtvama teških krivičnih dela u krivičnom postupku – javnotužilački aspekti

Tamara Mirović, zamenica Republičkog javnog tužioca i članica Radne grupe VKS-a za izradu Smernica

13.50 – 14.00Pauza
14.00 – 14.20Predstavljanje Smernica za unapređenje sudske prakse u postupcima za naknadu štete žrtvama teških krivičnih dela u krivičnom postupku – građansko-pravni aspekti

Ljubica Milutinović, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji i članica Radne grupe VKS-a za izradu Smernica
14:20 – 15:00Diskusija